บริษัท แอร์อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบลมอัด (Compressed Air System) ที่ครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่ระบบต้นกำลังลม(Air Compreesor) งานติดตั้ง (Installation Air Compressor) ระบบท่อส่งลมอัด(Air Piping System) ที่มีให้เลือกครบตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยมีช่างติดตั้งที่มีความชำนาญงานและมีการฝึกอบรมการติดตั้งท่อลมอัดที่ถูกวิธี  อุปกรณ์ลม(Pnenumatic) ที่มีให้เลือกครบตามความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งเราจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยให้คำปรึกษาเพื่อให้การใช้ลมอัดของลูกค้า มีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงานสูงสุด ภายใต้นโยบาย " ส่งมอบงานทันเวลา สินค้าพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า"

Compressed Air System

0001 (2).jpg

Air Piping System

2020_09_11_10_54_Office_Lens_(6)%5B1%5D_

Pnenumatic & Accessories & Workshop series

2020_09_11_10_54_Office_Lens_(13)%5B1%5D
AIRnet Stanless pipe1.jpg
2020_09_11_10_54_Office_Lens_(10)%5B1%5D