บริษัท แอร์อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบลมอัด (Compressed Air System) ที่ครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่ระบบต้นกำลังลม(Air Compreesor) งานติดตั้ง (Installation Air Compressor) ระบบท่อส่งลมอัด(Air Piping System) ที่มีให้เลือกครบตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยมีช่างติดตั้งที่มีความชำนาญงานและมีการฝึกอบรมการติดตั้งท่อลมอัดที่ถูกวิธี  อุปกรณ์ลม(Pnenumatic) ที่มีให้เลือกครบตามความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งเราจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยให้คำปรึกษาเพื่อให้การใช้ลมอัดของลูกค้า มีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงานสูงสุด ภายใต้นโยบาย " ส่งมอบงานทันเวลา สินค้าพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า"

บริการอะไหล่และอุปกรณ์ ( SPARE PARTS AND ACCESSORIES )

 • บริการอะไหล่แท้ ( GENUINE PARTS AVAILABLE )

 • มีวิศวกรด้านเทคนิคให้คำปรึกษา ( PROFESSIONAL TECHNICAL SUPPORT )

 • บริการซ่อมบำรุง ( MAINTENANCE AND SERVICES )

 • บริการแก้ไขปัญหาหน้างาน ( ON SITE SERVICE )

 • บริการทำสัญญาบำรุงรักษา ( SERVICE CONTRACT )

 • บริการโอเว่อร์ฮอลปั๊ม ( OVERHAULING PUMPS )

 • บริการเครื่องสำรอง ( STANDBY PUMPS )

 • บริการเครื่องเช่า ( RENTS PUMPS )

 • บริการงานติดตั้งและงานเดินท่อลม,ท่อแก๊ส, ท่อสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ( INSTALLATION & PIPING WORKS )

AIR COMPRESSOR ปั๊มลม ประเภทของปั๊มลม

 1. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR)

 2. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบสกรู (SCREW COMPRESSOR)

 3. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบไดอะเฟรม (DIAPHARGM COMPRESSOR)

 4. ครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบใบพัดเลื่อน (SLIDING VANE ROTARY COMPRESSOR)

 5. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบใบพัดหมุน (ROOTS COMPRESSOR)

 6. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบกังหัน (RADIAL AND AXIAL FLOW COMPRESSOR)